Pro Edit 2019

เลือกส่วนที่สนใจ

Kclubs

สมัครใหม่โบนัส 100%

● สมาชิกสมัครใหม่ Kclubs จะได้รับโบนัส 100%
● สมาชิกใหม่ต้องไม่เคยมีฐานข้อมูลซ้ำกับทางเราหรือเคยสมัครมาก่อน
● สมัครรับโบนัสเปิดบัญชีขั้นต่ำ 300 บาทขึ้นไปจึงจะมีสิทธิ์ได้รับโบนัส
● ยอดโบนัสสูงสุดที่ 1,000 บาท

=== เงื่อนไขการถอน===
● สมาชิกรับโบนัสจะต้องการทำเทิร์นโอเวอร์อยู่ที่ 25 เท่าขึ้นไปจึงจะมีสิทธิ์ถอนโบนัส
● สมาชิกรับโบนัสจะถอนทุนออกได้เมื่อมีการทำเทิร์นโอเวอร์ 10-24 เท่า (แต่จะมีการหักโบนัสออก)
● ยอดการเทิร์นโอเวอร์จะมีการตัดในเวลาเที่ยงคืนของทุกวัน

======หมายเหตุ======
● ลูกค้าสมัครใหม่ไม่รับโบนัส จะสามารถถอนออกได้เพียงแค่มีการทำเทิร์นโอเวอร์อยู่ที่ 5 เท่า
● กรณีเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นทางทีมงานสงวนสิทธิ์ไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
● โปรโมชั่นนี้สำหรับสมาชิกใหม่ 1 คนต่อ 1 User เท่านั้น โดยอิงจากฐานข้อมูลในการสมัครเป็นหลัก
● ทุจริตเพื่อหวังโบนัสในทุกกรณี ทีมงานตรวจสอบพบจะระงับการใช้งานบัญชีและการถอนโดยทันที
● การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
● เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันโปรดติดต่อสอบถามกับทีมงานก่อนสมัครทุกครั้ง

Kclubs

สมาชิกเก่าโบนัส 7%

● สมาชิกเก่า Kclubs เมื่อฝากจะได้รับโบนัสเพิ่ม 7%
● ฝากรับโบนัสขั้นต่ำที่ 300 บาทขึ้นไป
● โบนัสสูงสุดอยู่ที่ 1,000 บาท

=== เงื่อนไขการถอน===
● สมาชิกรับโบนัสจะต้องการทำเทิร์นโอเวอร์อยู่ที่ 15 เท่าขึ้นไปจึงจะมีสิทธิ์ถอนโบนัส
● สมาชิกรับโบนัสจะสามารถถอนทุนออกได้เมื่อมีการทำเทิร์นโอเวอร์ที่ 10-14 เท่า (แต่จะมีการหักโบนัสออก)
● ยอดการเทิร์นโอเวอร์จะมีการตัดในเวลาเที่ยงคืนของทุกวัน

======หมายเหตุ======
● กรณีลูกค้าฝากไม่รับโบนัส จะสามารถถอนออกได้อย่างง่ายดายเพียงแค่มีทำเทิร์นโอเวอร์อยู่ที่ 5 เท่า
● กรณีเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นทางทีมงานสงวนสิทธิ์ไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
● โปรโมชั่นนี้สำหรับสมาชิกเก่า Kclubs ที่สมัครกับเราเท่านั้น
● การพยายามทุจริตเพื่อหวังโบนัสในทุกกรณี ทีมงานตรวจสอบพบจะระงับการใช้งานบัญชีและการถอนโดยทันที
● การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
● เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันโปรดติดต่อสอบถามกับทีมงานก่อนสมัครทุกครั้ง

Kclubs

แนะนำเพื่อนรับ 50%

● รับโบนัสเพิ่มสูงสุด 50% เมื่อสมาชิกมีการแนะนำเพื่อนมาสมัครคาสิโน Kclubs กับทางเรา
● สามารถแนะนำได้สูงสุดไม่จำกัดจำนวนคน
● สามารถรับโบนัสได้สูงสุดถึง 1,000 บาท
● โบนัสที่จะได้รับจะเป็นเครดิตที่ถูกเติมเข้าบัญชีผู้แนะนำ (ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้)
● โบนัสที่ได้รับจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากยอดฝากของเพื่อนที่ได้รับการแนะนำมา

======เงื่อนไขแนะนำเพื่อน======
● แนะนำเพื่อนสมัครคนที่ 1 จะได้รับโบนัสที่ 25 %
● แนะนำเพื่อนสมัครคนที่ 2 จะได้รับโบนัสที่ 35 %
● แนะนำเพื่อนสมัครคนที่ 3 ขึ้นไปรับโบนัสที่ 50 %

====== เงื่อนไขการถอน======
● เพื่อนที่สมัครต้องการเปิดบัญชีขั้นต่ำที่ 300 บาท
● เพื่อนจะต้องมียอดแทงที่ 5 เท่าของยอดฝากขึ้นไป
● โบนัสแนะนำเพื่อนที่ได้รับจะต้องมีการทำเทิร์นโอเวอร์ที่ 15 เท่าจึงจะมีสิทธิ์ถอนโบนัสโปรโมชั่นแนะนำเพื่อนได้

======หมายเหตุ======
● กรณีเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นทางทีมงานสงวนสิทธิ์ไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
● การพยายามทุจริตเพื่อหวังโบนัสในทุกกรณีหากทีมงานตรวจสอบพบจะระงับการใช้งานบัญชีและการถอนโดยทันที
● การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
● เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันโปรดติดต่อสอบถามกับทีมงานก่อนสมัครทุกครั้ง

Gclub

สมัครใหม่โบนัส 20%

● สมาชิกสมัครใหม่ Gclub จะได้รับโบนัส 20%
● สมาชิกใหม่ต้องไม่เคยมีฐานข้อมูลซ้ำกับทางเราหรือเคยสมัครมาก่อน
● สมัครรับโบนัสเปิดบัญชีขั้นต่ำ 300 บาทขึ้นไปจึงจะมีสิทธิ์ได้รับโบนัส
● ยอดโบนัสสูงสุดที่ 1,000 บาท

=== เงื่อนไขการถอน===
● สมาชิกรับโบนัสจะต้องการทำเทิร์นโอเวอร์อยู่ที่ 25 เท่าขึ้นไปจึงจะมีสิทธิ์ถอนโบนัส
● สมาชิกรับโบนัสจะถอนทุนออกได้เมื่อมีการทำเทิร์นโอเวอร์ 10-24 เท่า (แต่จะมีการหักโบนัสออก)
● ยอดการเทิร์นโอเวอร์จะมีการตัดในเวลาเที่ยงคืนของทุกวัน

======หมายเหตุ======
● ลูกค้าสมัครใหม่ไม่รับโบนัส จะสามารถถอนออกได้เพียงแค่มีการทำเทิร์นโอเวอร์อยู่ที่ 5 เท่า
● กรณีเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นทางทีมงานสงวนสิทธิ์ไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
● โปรโมชั่นนี้สำหรับสมาชิกใหม่ 1 คนต่อ 1 User เท่านั้น โดยอิงจากฐานข้อมูลในการสมัครเป็นหลัก
● ทุจริตเพื่อหวังโบนัสในทุกกรณี ทีมงานตรวจสอบพบจะระงับการใช้งานบัญชีและการถอนโดยทันที
● การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
● เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันโปรดติดต่อสอบถามกับทีมงานก่อนสมัครทุกครั้ง

Gclub

สมาชิกเก่าโบนัส 5%

● สมาชิกเก่า Kclubs เมื่อฝากจะได้รับโบนัสเพิ่ม 5%
● ฝากรับโบนัสขั้นต่ำที่ 300 บาทขึ้นไป
● โบนัสสูงสุดอยู่ที่ 1,000 บาท

=== เงื่อนไขการถอน===
● สมาชิกรับโบนัสจะต้องการทำเทิร์นโอเวอร์อยู่ที่ 15 เท่าขึ้นไปจึงจะมีสิทธิ์ถอนโบนัส
● สมาชิกรับโบนัสจะสามารถถอนทุนออกได้เมื่อมีการทำเทิร์นโอเวอร์ที่ 10-14 เท่า (แต่จะมีการหักโบนัสออก)
● ยอดการเทิร์นโอเวอร์จะมีการตัดในเวลาเที่ยงคืนของทุกวัน

======หมายเหตุ======
● กรณีลูกค้าฝากไม่รับโบนัส จะสามารถถอนออกได้อย่างง่ายดายเพียงแค่มีทำเทิร์นโอเวอร์อยู่ที่ 5 เท่า
● กรณีเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นทางทีมงานสงวนสิทธิ์ไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
● โปรโมชั่นนี้สำหรับสมาชิกเก่า Gclub ที่สมัครกับเราเท่านั้น
● การพยายามทุจริตเพื่อหวังโบนัสในทุกกรณี ทีมงานตรวจสอบพบจะระงับการใช้งานบัญชีและการถอนโดยทันที
● การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
● เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันโปรดติดต่อสอบถามกับทีมงานก่อนสมัครทุกครั้ง

Facebook Comments